Phiên 4/11: Khối ngoại xả mạnh Bluechip, tự doanh cũng bán ròng hơn 200 tỷ đồng

Phiên 4/11: Khối ngoại xả mạnh Bluechip, tự doanh cũng bán ròng hơn 200 tỷ đồng

Áp lực bán ra của khối ngoại chưa hề chậm lại dù đã bước sang phiên bán ròng thứ 30 liên tiếp.

Phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng 627 tỷ đồng trên 3 sàn. HOSE bị bán ròng 638,92 tỷ đồng, HNX mua ròng 17,34 tỷ đồng, UPCoM bán ròng 5,48 tỷ đồng. Như vậy, khối ngoại bán ròng 10.851,26 tỷ đồng trong 30 phiên.
Trên HOSE, MSN tạm thời đã nhường vị trí top 1 bán ra cho các mã HPG (-202 tỷ đồng), VRE (-100 tỷ đồng). Dù vậy giá trị bán ròng của MSN (-93,3 tỷ đồng) vẫn cao. VHM (-86,1 tỷ đồng) cũng là cổ phiếu bị xả mạnh.
Chiều ngược lại, VNM (+27,6 tỷ đồng) chỉ được mua vào với quy mô khiêm tốn.

 Nguồn MBS.
Tự doanh cũng bán ròng 213,35 tỷ đồng. Một loạt cổ phiếu như PNJ (-34,24 tỷ đồng), KDH (-31,97 tỷ đồng), TCB (-21,4 tỷ đồng), CTG (-20,39 tỷ đồng), VPB (-19,5 tỷ đồng) đều bị bán ra.
Trên HNX, PVS (+6,8 tỷ đồng), SHS (+5,3 tỷ đồng), VCS (+3,9 tỷ đồng), TNG (+1,7 tỷ đồng) đồng loạt được mua vào tích cực.
Trên UPCoM, MCH (+6,6 tỷ đồng), ACV (+2,2 tỷ đồng) dù được mua vào nhưng vẫn thấp hơn so với quy mô bán ra của VGG (-11,6 tỷ đồng).
Chuyên mục: CHỨNG KHOÁN


Viết bình luận