Liên tục mua bán “chui” cổ phiếu VES, một cá nhân bị phạt nặng

Liên tục mua bán “chui” cổ phiếu VES, một cá nhân bị phạt nặng


Ông Lê Linh Quân (địa chỉ: 75/29 đường 48, KP6 phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM) bị phạt 92,5 triệu đồng vì liên tục thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu VES của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Meca Vneco mà không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Cụ thể, UBCKNN quyết định phạt ông Lê Linh Quân số tiền 62,5 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính là không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.
Ngày 9/5/2017 ông Lê Linh Quân – chủ tài khoản số 001C578999 mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt đã mua 2.400 cổ phiếu VES của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Meca Vneco, làm tăng số lượng cổ phiếu sở hữu từ 448.300 cổ phiếu VES (chiếm tỷ lệ: 4,98%) lên 450.700 cổ phiếu VES (chiếm tỷ lệ 5,0%).
Đến ngày 21/7/2017, ông Quân bán 210.400 cổ phiếu VES, làm giảm số lượng cổ phiếu sở hữu từ 656.400 cổ phiếu VES (chiếm tỷ lệ: 7,28%) xuống 388.000 cổ phiếu VES (chiếm tỷ lệ: 4,3%).
Đồng thời UBCKNN cũng phạt ông Quân 30 triệu đồng vì đã không báo cáo khi có thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.
Cụ thể, ngày 11/5/2017, ông Quân mua 58.900 cổ phiếu VES, dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu tăng từ 450.700 cổ phiếu VES (chiếm tỷ lệ: 5,0%) lên 548.900 cổ phiếu VES (chiếm tỷ lệ: 6,08%), (tăng từ ngưỡng 5% lên ngưỡng 6%).
Đến ngày 13/7/2017, ông tiếp tục mua 58.000 cổ phiếu VES, làm tăng số lượng cổ phiếu sở hữu từ 598.400 cổ phiếu VES (chiếm tỷ lệ: 6,639%) lên 656.400 cổ phiếu VES (chiếm tỷ lệ: 7,28%), (tăng từ ngưỡng 6% lên ngưỡng 7%).
Tổng mức phạt tiền đối với ông Lê Linh Quân là 92,5 triệu đồng.

HOÀNG HÀ

bình luận

Chuyên mục: CHỨNG KHOÁN


Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.
Bắt buộc điền thông tin*