Lãnh đạo CTCP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi bị phạt 27,5 triệu đồng

Lãnh đạo CTCP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi bị phạt 27,5 triệu đồng


Ông Trương Quang Vinh, thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi bị phạt 27,5 triệu đồng vì đã báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký.

Cụ thể, theo quyết định xử phạt của Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ông Trương Quang Vinh, thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi (mã chứng khoán: BSQ) đã  đăng ký mua 100.000 cổ phiếu BSQ từ ngày 25/12/2017 đến ngày 19/1/2018 (khớp lệnh 24.800 cổ phiếu) nhưng đến ngày 26/1/2018 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) mới nhận được báo cáo về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký của ông Vinh.
Sau đó, ông Vinh tiếp tục đăng ký mua 200.000 cổ phiếu BSQ từ ngày 8/3/2018 đến ngày 5/4/2018 (khớp lệnh 35.900 cổ phiếu) nhưng đến ngày 16/4/2018, HNX mới nhận được báo cáo về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký của ông Vinh.

HOÀNG HÀ

Chuyên mục: CHỨNG KHOÁN


Viết bình luận