DAH: Cổ đông bị phạt nặng vì sử dụng 20 tài khoản để mua bán, thao túng cổ phiếu

DAH: Cổ đông bị phạt nặng vì sử dụng 20 tài khoản để mua bán, thao túng cổ phiếu


Từ ngày 10/10/2016 đến ngày 31/03/2017, bà Đào Thị Khuê đã sử dụng 20 tài khoản để liên tục mua, bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu DAH.

Ngày 07/11/2017, UBCKNN vừa ban hành Quyết định số 1027/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đào Thị Khuê (Địa chỉ: phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên). 
Theo đó, phạt tiền 550.000.000 (Năm trăm năm mươi triệu) đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi tại Khoản 1 và Khoản 36 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.
Cụ thể, từ ngày 10/10/2016 đến ngày 31/03/2017, bà Đào Thị Khuê đã sử dụng 20 tài khoản để liên tục mua, bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á (mã chứng khoán: DAH)
Căn cứ kết quả kiểm tra và các tài liệu có trong hồ sơ, xem xét tính toán số lợi bất hợp pháp từ việc thực hiện hành vi vi phạm cho thấy không có số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm của bà Đào Thị Khuê.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 07/11/2017.
Mới đây, ông Nguyễn Đức Thịnh – người nhà thành viên ban kiểm soát DAH cũng bị phạt 42,5 triệu đồng do từ ngày 12/10/2016 đến ngày 02/12/2016 và bán 2.256.710 cổ phiếu DAH từ ngày 12/10/2016 đến ngày 01/12/2016 nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trước khi thực hiện giao dịch.

Bảo Vy

Chuyên mục: CHỨNG KHOÁN