Tập đoàn Bảo Việt: Sau kiểm toán, lợi nhuận “bốc hơi” 16%

Tập đoàn Bảo Việt: Sau kiểm toán, lợi nhuận “bốc hơi” 16%

26/05/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

26/05/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Tập đoàn Bảo Việt tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/03/2017 Ngày đăng ký cuối cùng : 30/03…

 Tập đoàn Bảo Việt tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/03/2017
Ngày đăng ký cuối cùng : 30/03/2017
Thời gian thực hiện: 13h00, ngày 26/05/2017
Địa điểm dự kiến: Dự kiến tại Khách sạn Melia Hà Nội, 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

01/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tập đoàn Bảo Việt công bố nghị quyết HĐQT về thời gian, địa điểm và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm…

 Tập đoàn Bảo Việt công bố nghị quyết HĐQT về thời gian, địa điểm và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

27/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tập đoàn Bảo Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc mua bán trái phiếu Công ty Cổ phần Tập…

 Tập đoàn Bảo Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc mua bán trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan giữa Tập đoàn Bảo Việt với Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ.

Tải file gốc

09/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tập đoàn Bảo Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc đầu tư vào Quỹ đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo…

Tập đoàn Bảo Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc đầu tư vào Quỹ đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt (BVPF) với giá trị đầu tư là 20 tỷ đồng.

Tải file gốc

30/11/2016

Thay đổi BLĐ

Tập đoàn Bảo Việt công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn chức vụ Giám đốc Khối Quản lý Hoạt…

 Tập đoàn Bảo Việt công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn chức vụ Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động Tập đoàn Bảo Việt từ ngày 30/11/2016.

Tải file gốc

29/07/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tập đoàn Bảo Việt trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/06/2016Ngày đăng ký cuối cùng : 29/06…

 Tập đoàn Bảo Việt trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/06/2016
Ngày đăng ký cuối cùng : 29/06/2016
Thời gian thực hiện: 29/07/2016
Tỷ lệ thực hiện: 08%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

15/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tập đoàn Bảo Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2015 tỷ lệ 8%.Tải…

 Tập đoàn Bảo Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2015 tỷ lệ 8%.

Tải file gốc

27/05/2016

Thay đổi BLĐ

Tập đoàn Bảo Việt công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn chức vụ Quyền Giám đốc Khối Quản lý…

 Tập đoàn Bảo Việt công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn chức vụ Quyền Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động thay thế ông Đỗ Trường Minh từ ngày 27/05/2016.

Tải file gốc

18/05/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

18/05/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Tập đoàn Bảo Việt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 25/03/2016 Ngày đăng ký cuối…

 Tập đoàn Bảo Việt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 25/03/2016
Ngày đăng ký cuối cùng : 28/03/2016
Thời gian thực hiện: 8h00, ngày 18/05/2016
Địa điểm dự kiến: Khách sạn Melia Hà Nội, 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

17/05/2016

Thay đổi BLĐ

Tập đoàn Bảo Việt công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tùng chức vụ Thành viên HĐQT thay thế ông…

 Tập đoàn Bảo Việt công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tùng chức vụ Thành viên HĐQT thay thế ông Nguyễn Quốc Huy từ ngày 17/05/2016.

Tải file gốc

25/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tập đoàn Bảo Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2016.Tải…

 Tập đoàn Bảo Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2016.

Tải file gốc

25/04/2016

Thay đổi BLĐ

Tập đoàn Bảo Việt công bố ông Đặng Thái Quý từ nhiệm chức vụ Thành viên BKS từ ngày 25…

 Tập đoàn Bảo Việt công bố ông Đặng Thái Quý từ nhiệm chức vụ Thành viên BKS từ ngày 25/04/2016.

Tải file gốc

13/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tập đoàn Bảo Việt công bố nghị quyết HĐQT về:- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015- Kế hoạch kinh doanh…

 Tập đoàn Bảo Việt công bố nghị quyết HĐQT về:

– Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015
– Kế hoạch kinh doanh năm 2016
– Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2015 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2016
– Định hướng phát triển giai đoạn 2016-2020.

Tải file gốc

04/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tập đoàn Bảo Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.Tải file…

 Tập đoàn Bảo Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Tải file gốc

28/03/2016

Thay đổi BLĐ

Tập đoàn Bảo Việt công bố bổ nhiệm ông Shuichi Sakai chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 28/3/2016…

 Tập đoàn Bảo Việt công bố bổ nhiệm ông Shuichi Sakai chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 28/3/2016.

02/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tập đoàn Bảo Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2016.

 Tập đoàn Bảo Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2016.

05/02/2016

Thay đổi BLĐ

Tập đoàn Bảo Việt công bố bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Tú, Phó Giám đốc phụ trách Khối Quản lý Tài…

 Tập đoàn Bảo Việt công bố bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Tú, Phó Giám đốc phụ trách Khối Quản lý Tài chính, chức vụ người CBTT từ ngày 05/02/2016.

Tải file gốc

13/01/2016

Thay đổi BLĐ

Tập đoàn Bảo Việt công bố thay đổi nhân sự chủ chốt ngày 13/01/2016:- Ông Nguyễn Thanh Hải bị…

 Tập đoàn Bảo Việt công bố thay đổi nhân sự chủ chốt ngày 13/01/2016:

– Ông Nguyễn Thanh Hải bị miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
– Ông Nguyễn Xuân Hòa bị miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc khối Quản lý Tài chính và được bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng.

Tải file gốc

16/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

16/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Hợp nhất).

16/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Tập đoàn Bảo Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Chi nhánh Trung tâm Công nghệ thông…

Tập đoàn Bảo Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Chi nhánh Trung tâm Công nghệ thông tin Tập đoàn Bảo Việt.

Tải file gốc

01/09/2015

Thay đổi BLĐ

Tập đoàn Bảo Việt công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hoàng chức vụ giám đốc khối chiến lược và…

Tập đoàn Bảo Việt công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hoàng chức vụ giám đốc khối chiến lược và đầu tư từ ngày 1/9/2015.

Tải file gốc

02/07/2015

Thay đổi BLĐ

Tập đoàn Bảo Việt công bố ông Nobuyuki Yagi từ nhiệm chức vụ thành viên BKS từ ngày 2/7/2015…

Tập đoàn Bảo Việt công bố ông Nobuyuki Yagi từ nhiệm chức vụ thành viên BKS từ ngày 2/7/2015.

Tải file gốc

01/07/2015

Thay đổi BLĐ

Tập đoàn Bảo Việt công bố bổ nhiệm ông Muneo Sasagawa chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 2/7…

Tập đoàn Bảo Việt công bố bổ nhiệm ông Muneo Sasagawa chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 2/7/2015.

File gốc

01/07/2015

Thay đổi BLĐ

Tập đoàn Bảo Việt công bố ông Shinzo Kono từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 1/7…

Tập đoàn Bảo Việt công bố ông Shinzo Kono từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 1/7/2015.

Link tin

25/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tập đoàn Bảo Việt chi trả cổ tức năm tài chính 2014 bằng tiền mặt: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/05/2015 Ngày đăng ký…

Tập đoàn Bảo Việt chi trả cổ tức năm tài chính 2014 bằng tiền mặt:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/05/2015
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2015
Tỷ lệ thanh toán: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
Thời gian thanh toán: 25/06/2015.

16/06/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Tập đoàn Bảo Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức 2014 tỷ lệ 10% bằng tiền…

Tập đoàn Bảo Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức 2014 tỷ lệ 10% bằng tiền.

Link tin

18/05/2015

Thay đổi BLĐ

Tập đoàn Bảo Việt công bố bổ nhiệm bà Trần Thị Diệu Hằng chức vụ giám đốc khối kiểm toán nội…

Tập đoàn Bảo Việt công bố bổ nhiệm bà Trần Thị Diệu Hằng chức vụ giám đốc khối kiểm toán nội bộ từ ngày 18/5/2015.

Tải file gốc

17/04/2015

Thay đổi BLĐ

Tập đoàn Bảo Việt công bố bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS trong thời gian còn lại nhiệm kỳ…

Tập đoàn Bảo Việt công bố bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2012-2017 từ ngày 17/4/2015.

Tải file gốc

17/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

08/04/2015

Thay đổi BLĐ

Tập đoàn Bảo Việt công bố bổ nhiệm ông Đỗ Trường Minh chức vụ giám đốc khối quản lý hoạt động…

Tập đoàn Bảo Việt công bố bổ nhiệm ông Đỗ Trường Minh chức vụ giám đốc khối quản lý hoạt động thời hạn 5 năm từ ngày 7/4/2015.

Tải file gốc

09/02/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Tập đoàn Bảo Việt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2015 Thời gian thực hiện: Dự kiến 01 buổi trong thời gian từ ngày 12/04…

Tập đoàn Bảo Việt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2015
Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2015
Thời gian thực hiện: Dự kiến 01 buổi trong thời gian từ ngày 12/04/2015 đến 18/04/2015
Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nội dung Đại hội:
+ Nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015
+ Xem xét chấp thuận việc Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt.
+ Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
+ Báo cáo hoạt đông của Hội đồng quản trị năm 2014; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015
+ Báo cáo chi trả thù lao năm 2014 và dự kiến mức thù lao năm 2015 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
+ Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2014; Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thế và chi trả cổ tức năm 2015
+ Các nội dung khác (nếu có).

06/02/2015

Thay đổi BLĐ

Tập đoàn Bảo Việt công bố bà Thân Hiền Anh thôi giữ chức vụ Giám đốc khối chiến lược và quản…

Tập đoàn Bảo Việt công bố bà Thân Hiền Anh thôi giữ chức vụ Giám đốc khối chiến lược và quản lý rủi ro từ ngày 6/2/2015.

Tải file gốc

23/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Tập đoàn Bảo Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015. Tải file gốc

Tập đoàn Bảo Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015.

Tải file gốc

25/12/2014

Thay đổi BLĐ

Tập đoàn Bảo Việt công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thụy chức vụ trưởng BKS từ ngày 25/12…

 Tập đoàn Bảo Việt công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thụy chức vụ trưởng BKS từ ngày 25/12/2014.

Tải file gốc

25/12/2014

Thay đổi BLĐ

Tập đoàn Bảo Việt công bố thay đổi các giám đốc từ ngày 25/12/2014:Miễn nhiệm:Ông Lê Hải…

 Tập đoàn Bảo Việt công bố thay đổi các giám đốc từ ngày 25/12/2014:

Miễn nhiệm:
Ông Lê Hải Phong thôi chức gián đốc khối quản lý tài chính
Ông Dương Đức Chuyển thôi chức giám đốc khối đầu tư
Ông Hoàng Việt Hà thôi chức giám đốc khối quản lý hoạt động

Bổ nhiệm:
Ông Đậu Minh Lâm chức vụ giám đốc khối đầu tư, thời hạn 5 năm.

Tải file gốc

23/12/2014

Thay đổi BLĐ

Tập đoàn Bảo Việt công bố bổ nhiệm nhân sự HĐQT từ ngày 23/12/2014 đến hết nhiệm kỳ 2012-2017:- Ông…

 Tập đoàn Bảo Việt công bố bổ nhiệm nhân sự HĐQT từ ngày 23/12/2014 đến hết nhiệm kỳ 2012-2017:
– Ông Đào Đình Thi chức vụ chủ tịch HĐQT
– Ông Phan Kim Bằng chức vụ thành viên HĐQT
– Bà Thân Hiền Anh chức vụ thành viên HĐQT
– Ông Đậu Minh Lâm chức vụ thành viên HĐQT.


Tải file gốc

26/08/2014

Thay đổi BLĐ

Tập đoàn Bảo Việt công bố bổ nhiệm bà Thân Hiền Anh chức vụ giám đốc khối chiến lược và…

Tập đoàn Bảo Việt công bố bổ nhiệm bà Thân Hiền Anh chức vụ giám đốc khối chiến lược và quản lý rủi ro.

Tải file gốc

30/06/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tập đoàn Bảo Việt trả cổ tức năm tài chính 2013 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/05/2014Ngày đăng ký cuối…

 Tập đoàn Bảo Việt trả cổ tức năm tài chính 2013 bằng tiền mặt:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/05/2014
Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2014
Tỉ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
Thời gian thanh toán: 30/06/2014.

25/06/2014

Thay đổi BLĐ

Tập đoàn Bảo Việt công bố thay đổi TGĐ:- Miễn nhiệm ông Dương Đức Chuyển- Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang…

 Tập đoàn Bảo Việt công bố thay đổi TGĐ:
– Miễn nhiệm ông Dương Đức Chuyển
– Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Phi

Tải file gốc

25/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Tập đoàn Bảo Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Phi chức vụ TGĐ,…

 Tập đoàn Bảo Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Phi chức vụ TGĐ, ông Trần Quang Phi đồng thời là thành viên HĐQT.

Tải file gốc

25/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Tập đoàn Bảo Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc ông Nguyễn Đức Chuyển thôi chức vụ TGĐ, ông…

Tập đoàn Bảo Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc ông Nguyễn Đức Chuyển thôi chức vụ TGĐ, ông chuyển vẫn tiếp tục giữ chức vụ giám đốc khối đầu tư.

Tải file gốc

25/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Tập đoàn Bảo Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Phi, phó TGĐ…

  Tập đoàn Bảo Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Phi, phó TGĐ, kiêm chức vụ thành viên HĐQT.

Tải file gốc

24/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Tập đoàn Bảo Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2013 tỷ lệ 15%.Tải…

 Tập đoàn Bảo Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2013 tỷ lệ 15%.

Tải file gốc

01/06/2014

Thay đổi BLĐ

Tập đoàn Bảo Việt công bố bà Thân Hiền Anh thôi giữ chức vụ giám đốc khối chiên lược và…

  Tập đoàn Bảo Việt công bố bà Thân Hiền Anh thôi giữ chức vụ giám đốc khối chiên lược và quản lý rủi ro.

Tải file gốc

24/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Tập đoàn Bảo Việt công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

 Tập đoàn Bảo Việt công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

Tải file gốc

24/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Tập đoàn Bảo Việt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/03/2014Ngày đăng ký cuối cùng: 24…

 Tập đoàn Bảo Việt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/03/2014
Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2014
Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24/04/2014
Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Nội dung họp: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014; phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức năm 2013 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014; và các nội dung khác.

11/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Tập đoàn Bảo Việt công bố nghị quyết HĐQTTải file gốc

16/10/2013

Thay đổi BLĐ

Ông Malcolm Gray thôi giữ chức vụ Giám đốc khối Công nghệ thông tin.

 Ông Malcolm Gray thôi giữ chức vụ Giám đốc khối Công nghệ thông tin.

10/09/2013

Thay đổi BLĐ

Tập đoàn Bảo Việt thông báo ông Abhishek Sharma thôi giữ chức vụ Giám đốc Khối quản lý rủi ro và…

Tập đoàn Bảo Việt thông báo ông Abhishek Sharma thôi giữ chức vụ Giám đốc Khối quản lý rủi ro và bổ nhiệm bà Thân Thị Hiền Anh giữ chức vụ Giám đốc Khối Chiến lược và Quản lý rủi ro.

Tải file dữ liệu gốc

17/07/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

BVH: Trả cổ tức bằng tiền mặt – Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/06/2013 – Ngày đăng ký cuối cùng : 17/06/2013 – Lý do và mục đích:…

BVH: Trả cổ tức bằng tiền mặt
– Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/06/2013
– Ngày đăng ký cuối cùng : 17/06/2013
– Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt
– Tỷ lệ thanh toán: 15%/mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
– Thời gian thanh toán: ngày 17/07/2013

08/07/2013

Niêm yết thêm

Tập đoàn Bảo Việt Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM Số lượng…

Tập đoàn Bảo Việt Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 53.682.474 cổ phiếu
Ngày chính thức giao dịch: 08/07/2013

24/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Tập đoàn Bảo Việt thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/03/2013 Ngày đăng ký cuối cùng :…

Tập đoàn Bảo Việt thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013
Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/03/2013
Ngày đăng ký cuối cùng : 26/03/2013
Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Thời gian thực hiện : dự kiến ngày 24/04/2013
Địa điểm thực hiện : dự kiến Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội

16/04/2013

Họp Hội đồng Quản trị

BVH – NQ HĐQT quý 1/2013Link download

30/11/2012

Thay đổi BLĐ

Tập đoàn Bảo Việt thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

30/11/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Tập đoàn Bảo Việt công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

29/11/2012

Đại hội Cổ đông Bất thường

Tập đoàn Bảo Việt thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2012Tải file dữ liệu gốc

17/10/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Tập đoàn Bảo Việt công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

04/10/2012

Thay đổi về : Sự kiện khác

BVH: Điều chỉnh nội dung CBTT về nhân sự chủ chốt Tải file dữ liệu gốc

26/09/2012

Thay đổi BLĐ

Tập đoàn Bảo Việt thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

13/07/2012

Thay đổi BLĐ

Tập đoàn Bảo Việt thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

02/07/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

BVH – Ngày 30/05/2012 ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2011 tỷ lệ 12%
– Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/05/2012
– Ngày đăng ký cuối cùng:   30/05/2012
– Mục đích: Trả cổ tức năm tài chính 2011 bằng tiền mặt
– Tỷ lệ thanh toán: 12%…

BVH – Ngày 30/05/2012 ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2011 tỷ lệ 12%

– Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/05/2012

– Ngày đăng ký cuối cùng:   30/05/2012

– Mục đích: Trả cổ tức năm tài chính 2011 bằng tiền mặt

– Tỷ lệ thanh toán: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

– Thời gian thanh toán: ngày 02/07/2012

– Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt từ ngày 02/07/2012 (trừ thứ 7, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định) và xuất trình chứng minh nhân dân.

– Tại Hà Nội: Trụ sở chính Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (số 08, Phố Lê Thái Tổ, Quận Hoàn kiếm, Hà Nội). Điện thoại: 043 928 8080

– Tại Tp.HCM: Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (Lầu 08, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, số 233 Đồng Khởi, Q1, Tp.HCM). Điện thoại: 083 914 6888.

26/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Tập đoàn Bảo Việt thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2012 Ngày đăng ký cuối cùng…

Tập đoàn Bảo Việt thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2012
Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2012
Mục đích: Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
Thời gian thực hiện: ngày 26/04/2012
Địa điểm: Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

16/04/2012

Thay đổi BLĐ

Tập đoàn Bảo Việt thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ liệu gốc

16/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Tập đoàn Bảo Việt công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

01/04/2012

Thay đổi BLĐ

Tập đoàn Bảo Việt thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

02/03/2012

Thay đổi BLĐ

Tập đoàn Bảo Việt thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

30/12/2011

Thay đổi BLĐ

Tập đoàn Bảo Việt thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

05/10/2011

Thay đổi BLĐ

Tập đoàn Bảo Việt thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Link download

Tập đoàn Bảo Việt thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

Link download
 

27/09/2011

Thay đổi BLĐ

Tập đoàn Bảo Việt thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Link download

Tập đoàn Bảo Việt thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

Link download
 

26/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

BVH: Nghị quyết 2011Link download

19/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Tập đoàn Bảo Việt thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2011 (Trường hợp…

Tập đoàn Bảo Việt thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2011 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 17,18/03/2011 thì người bán không được hưởng quyền).
Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2011
Thời gian thực hiện: 19/04/2011

03/03/2011

Niêm yết thêm

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCMSố lượng cổ…

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 53.762.355 cổ phiếu
Ngày chính thức giao dịch:
03/03/2011

(Theo hsx)

 

14/02/2011

Thay đổi BLĐ

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.  Link download
(Theo hsx)

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

Link download

(Theo hsx)

15/11/2010

Thay đổi BLĐ

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Bổ nhiệm ông Lê…

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
Bổ nhiệm ông Lê Hải Phong giữ chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin kể từ ngày 15/11/2010

Link download

(Theo hsx)

15/11/2010

Thay đổi BLĐ

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Ông Phạm Khắc Dũng thôi giữ chức…

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
Ông Phạm Khắc Dũng thôi giữ chức vụ Giám đốc Kể từ ngày 15/11/2010

(Theo hsx)

 

27/09/2010

Phát hành cổ phiếu

BVH – 29/09/2010: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm- Tỷ lệ thực hiện : 1000…

BVH – 29/09/2010: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

– Tỷ lệ thực hiện : 1000:86
– Số lượng cổ phiếu phát hành: 53.896.980 CP
– Giá phát hành: 12.000 VND/CP

Linkdownload

08/06/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Quý 1/2010

17/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010Thời gian: Ngày 17/04/2010Địa điểm: Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt…

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

Thời gian: Ngày 17/04/2010
Địa điểm: Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

16/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

bình luận

Chuyên mục: BẢO HIỂM
Từ khoá: bảo việt, BVH


Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.
Bắt buộc điền thông tin*