Báo cáo Thủ tướng vụ chi phí “quá lớn” cho hệ thống Bảo hiểm xã hội

Báo cáo Thủ tướng vụ chi phí “quá lớn” cho hệ thống Bảo hiểm xã hội

Gần đây, báo chí có phản ánh về chi phí hệ thống Bảo hiểm xã hội quá lớn và phải tính đến giải pháp kéo dài tuổi hưu để bảo đảm an toàn cho Quỹ Bảo hiểm xã hội.
Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Lao động – thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thông tin báo nêu trên.

Trước đó, Kiểm toán Nhà nước công bố kết quả kiểm toán năm 2015 với nhiều nội dung, trong đó dư luận quan tâm nhiều đến vấn đề chi phí quản lý bộ máy của hệ thống bảo hiểm xã hội quá lớn.

Cụ thể, năm 2015, Bảo hiểm Xã hội chi quản lý hơn 7.407 tỷ đồng, tăng gần 76% so với năm 2014. Trong đó, riêng số tiền chi cho công tác tuyên truyền mở rộng khách hàng của Bảo hiểm Xã hội năm 2015 lên tới 699 tỷ đồng. Chỉ riêng năm 2015, đầu tư cho công nghệ thông tin và giao dịch điện tử lên tới 1.167 tỷ đồng…

Chuyên mục: BẢO HIỂM


Viết bình luận

<