Thanh Hóa: Phê duyệt quy hoạch chung đô thị Tĩnh Gia đến năm 2035

Thanh Hóa: Phê duyệt quy hoạch chung đô thị Tĩnh Gia đến năm 2035

(Xây dựng) – UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 2208/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chung đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035.


Huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Báo Thanh Hóa)

Theo đó, phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn bộ địa giới hành chính (phần đất liền và đảo) của huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa với 33 xã và 1 thị trấn; tổng diện tích lập quy hoạch 45.561ha. Ranh giới cụ thể: Phía Bắc giáp huyện Quảng Xương; phía Nam giáp tỉnh Nghệ An; phía Tây giáp huyện Nông Cống và Như Thanh; phía Đông giáp biển Đông.

Với tính chất và chức năng là đô thị động lực gắn với sự phát triển khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm là công nghiệp nặng và công nghiệp cơ bản, gắn với việc xây dựng và khai thác có hiểu quả cảng biển Nghi Sơn; vận hành theo cơ chế ưu đãi đặc biệt; là động lực phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Thanh Hóa và khu vực Bắc miền Trung.

Là đô thị công nghiệp, dịch vụ, đồng bộ và hiện đại hướng tới xây dựng trở thành thành phố theo mô hình đô thị thông minh – xanh – bền vững; là đầu mối giao thông quan trọng, cửa ngõ giao lưu trao đổi hàng hóa, kết nối vùng Bắc Lào, Đông Bắc Thái Lan, vùng phụ cận Thanh Hóa với tuyến hàng hải quốc gia và quốc tế thông qua hệ thông đường bộ và cảng biển Nghi Sơn.

Hà Chi

Chuyên mục: NHÀ ĐẤT


Viết bình luận