Hải Đăng được giao dự án rộng 3.318m2 ở Hạ Long

Hải Đăng được giao dự án rộng 3.318m2 ở Hạ Long


3.318m2 đất được giao, gồm: đất ở rộng 2.753m2; đất liền kế A1 rộng 454m2; đất liền kề A2 rộng 1.347m2; đất liền kề A3 rộng 950m2; đất lưu không rộng 83,7m2; đất cây xanh, vườn dạo rộng 141m2…

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Đăng để xây dựng dự án Khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ thấp tầng tại phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long.
Theo đó, 3.318m2 đất được giao, gồm: đất ở rộng 2.753m2; đất liền kế A1 rộng 454m2; đất liền kề A2 rộng 1.347m2; đất liền kề A3 rộng 950m2; đất lưu không rộng 83,7m2; đất cây xanh, vườn dạo rộng 141m2…
Ranh giới khu đất được xác định theo bản trích lục và đo vẽ bổ sung hiện trạng xin giao đất dự án Khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ thấp tầng – Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Đăng tỷ lệ 1/500 đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định ngày 14/11/2018.
Để thực hiện dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh được giao luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất (không tính chi phí đầu tư hạ tầng đối với diện tích đất cây xanh, vườn dạo 141,0 m2; đất hạ tầng kỹ thuật 340,99 m2 khi tính tiền sử  dụng đất phải nộp); phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức bàn giao đất tại thực địa cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Đăng, chỉnh lý biến động đất đai theo quy định.
UBND thành phố Hạ Long, UBND phường Hồng Gai có trách nhiệm quản lý đất đai, kiểm tra, giám sát tiến độ đầu tư của dự án theo hợp đồng thực hiện dự án và theo dõi sự biến động quỹ đất trong khu vực theo đúng quy định.
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Đăng có trách nhiệm đúc mốc và cắm mốc ranh giới tại thực địa; nộp tiền sử dụng đất, phí, lệ phí địa chính và quản lý sử dụng đất đai theo quy định. Thực hiện việc xây thô và hoàn thiện mặt ngoài trước khi chuyển nhượng theo Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 17/5/2018.

VẠN XUÂN

Chuyên mục: NHÀ ĐẤT


Viết bình luận

<