Từ chối tăng vốn hơn 2.000 tỷ đồng cho LG Display Hải Phòng

Từ chối tăng vốn hơn 2.000 tỷ đồng cho LG Display Hải Phòng


Bộ Tài chính cho rằng LG Display Việt Nam Hải Phòng cần phải có phương án điều chỉnh cơ cấu vốn để đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh hơn trong khi nhà đầu tư này đề nghị việc tăng vốn lên 1,59 tỷ USD, tăng khoảng 2.043 tỷ đồng.

Chia sẻ

Tweet

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng liên quan tới việc điều chỉnh vốn tại dự án LG Display Hải Phòng.

Theo văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư trước đó của LG Display, nhà đầu tư muốn tăng tổng vốn đầu tư của dự án từ 1,5 tỷ USD lên 1,59 tỷ USD, tức tăng 90 triệu USD (tương đương 2.043 tỷ đồng).

Tuy nhiên Bộ Tài chính cho rằng, tại hồ sơ gửi kèm văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư, nhà đầu tư không giải trình nguồn để tăng vốn đầu tư và không cung cấp Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng và Công ty LG Display (Công ty mẹ tại Hàn Quốc).

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng yêu cầu nhà đầu tư bổ sung báo cáo tài chính đã kiểm toán để thẩm tra năng lực tài chính trước khi cấp giấy chứng nhân đăng ký đầu tư điều chỉnh.

Văn bản của Bộ Tài chính cũng cho biết, về cơ cấu nguồn vốn, theo kiến nghị của nhà đầu tư, tăng vốn đầu tư thêm 90 triệu USD sẽ nâng tổng mức đầu tư cam kết thực hiện ở Việt Nam lên 1,59 tỷ USD, tương đương 35.616 tỷ đồng, trong đó vốn góp để thực hiện dự án không thay đổi là 100 triệu USD, tương đương 2.240 tỷ đồng.

“Như vậy, trường hợp điều chỉnh tổng vốn đầu tư lên 1,59 tỷ USD thì vốn góp chỉ chiếm 6,29% tổng vốn đầu tư. Mặc khác, việc đầu tư bổ sung hoàn toàn từ nguồn đi vay trong khi cơ cấu vốn góp mỏng dẫn đến tình hình tài chính không lành mạnh, không đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh”, Bộ Tài chính nêu quan điểm.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng yêu cầu nhà đầu tư có phương án điều chỉnh cơ cấu vốn góp/vốn vay theo hướng tăng tỷ trọng vốn góp để đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh hơn.

Trước đó, Công ty LG Display Việt Nam Hải Phòng đã đề xuất tăng vốn đầu tư từ 1,5 tỷ USD lên thành 1,59 tỷ USD, phục vụ cho việc xây dựng 13 tòa ký túc xá và các công trình phúc lợi, xã hội, phục vụ cho từ 10.000 – 12.000 lao động.

Liên quan đến đề xuất thuế thu nhập doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho biết, quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư tại địa bàn khu kinh tế, quy định về không áp dụng ưu đãi thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, quy định về trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp đã được quy định tại văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. Do đó đề nghị Ban quản lý khu Kinh tế Hải Phòng hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện…

Về đề xuất thuế giá trị gia tăng, Bộ Tài chính cho biết, khu ký túc xá và một số công trình hạ tầng phục vụ người lao động được Công ty LG Display Việt Nam Hải Phòng đề nghị áp dụng quy định về thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu dành cho doanh nghiệp khu chế xuất theo quy định hiện hành tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.

Công trình này cũng được coi là tài sản cố định của Công ty LG Display Việt Nam Hải Phòng và được khấu hao, ghi nhận vào chi phí sản xuất khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp cho Công ty, phù hợp với các quy định hiện hành về thuế và kế toán.

Dự án LG Display Việt Nam Hải Phòng có quy mô khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu tương đương 1,5 tỷ USD, sẽ sản xuất màn hình OLED nhựa cho các thiết bị di động với quy mô 7-8 triệu sản phẩm/tháng và khoảng 90.000-100.000 sản phẩm màn hình OLED tivi/tháng.

Nguyễn Thảo

bình luận

Chuyên mục: KINH DOANH


Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.
Bắt buộc điền thông tin*