Tổng giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa: ‘Tôi sẽ trả lại ghế nếu…’

Tổng giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa: ‘Tôi sẽ trả lại ghế nếu…’

Tập đoàn FPT đang tự chuyển đổi số cho chính mình trước khi thực hiện chuyển đổi số cho khách hàng.

CEO FPT: ‘Tôi sẽ trả lại ghế nếu...’
Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc Tập đoàn FPT.

Hứa Phương/TheLeader

Chuyên mục: KINH DOANH


Viết bình luận

<