Thế giới Di động tính nâng ngân sách M&A lên 2.500 tỷ đồng

Thế giới Di động tính nâng ngân sách M&A lên 2.500 tỷ đồng


Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG-HOSE) thông báo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và gửi về công ty trước ngày 20/8/2017.

Theo đó, Hội đồng Quản trị công ty trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức ngân sách mới cho hoạt động M&A từ 500 tỷ lên 2.500 tỷ đồng với mục đích của việc nâng ngân sách M&A là thực hiện M&A với các công ty bán lẻ. Nguồn vốn tài trợ cho việc nâng ngân sách M&A lấy từ vốn và và phát hành trái phiếu, lợi nhuận chưa phân phối và phát hành cổ phiếu mới.
Đồng thời, Hội đồng quản trị công ty cũng trình đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện hoạt động M&A thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.
Bên cạnh đó, công ty dự kiến sẽ phát hành 6,7 triệu cổ phiếu, chiếm 2,18% số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo hình thức phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ cho không quá 10 nhà đầu tư.
Về giá phát hành dự kiến, công ty sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phán với nhà đầu tư để chốt mức giá phù hợp. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành là hơn 3.144 tỷ đồng. Thời gian dự kiến phát hành là trong năm 2017, sau khi được đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. 
Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo hình thức riêng lẻ trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm, kể từ ngày hoàn tất phát hành.
Được biết, kết thúc 6 tháng đầu năm 2017, doanh thu của công ty đạt 31,2 tỷ, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 49% kế hoạch năm (63,280 tỷ); lợi nhuận sau thuế đạt 1.070 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ và hoàn thành 49% so với kế hoạch năm (2.200 tỷ đồng).
MWG cho biết, trong 6 tháng đầu năm, công ty đã mở thêm 272 siêu thị mới trên toàn quốc. Trong đó, có 62 siêu thị Thegioididong.com; 148 siêu thị Điện máy Xanh và chuỗi Bách hóa Xanh đã mở thêm 62 siêu thị mới. 

Hà Anh

bình luận

Chuyên mục: KINH DOANH


Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.
Bắt buộc điền thông tin*