Thành lập Ban tiêu chuẩn quản trị nguồn nhân lực quốc gia

Thành lập Ban tiêu chuẩn quản trị nguồn nhân lực quốc gia

Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam vừa quyết định bổ nhiệm TS. Nguyễn Thế Vinh, ủy viên nghiên cứu thuộc Liên đoàn các hiệp hội quản trị nhân sự thế giới (WFPMA) làm trưởng Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 260.

Thành lập Ban tiêu chuẩn quản trị nguồn nhân lực quốc gia
TS. Nguyễn Thế Vinh

Đặng Hoa/TheLeader

Chuyên mục: KINH DOANH


Viết bình luận

<