Quý IV/2018 lãi sau thuế PVS giảm 99% xuống còn hơn 3 tỷ đồng

Quý IV/2018 lãi sau thuế PVS giảm 99% xuống còn hơn 3 tỷ đồng


Năm 2018 PVS đạt doanh thu thuần 14.667 tỷ, giảm 13%; lợi nhuận sau thuế 549 tỷ đồng, giảm 47% so với thực hiện năm 2017.

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, mã PVS) mới đây đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2018. Theo đó, doanh thu thuần cỉa PVS đã giảm từ hơn 6.047 tỷ đồng về gần 3.300 tỷ, giảm 45%.
Giá vốn hàng bán cũng giảm hơn 50% do đó lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ quý IV/2018 đạt 430 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2017.
Doanh thu từ hoạt động tài chính quý IV/2018 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2017, tăng gần 3 lần, trong khi các chi phí như chi phí tài chính giảm 2 lần, lãi trong công ty liên doanh, liên kết tăng mạnh từ 18 tỷ đồng lên hơn 325 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh Công ty đạt 691,5 tỷ, gấp hơn 5 lần cùng kỳ 2017. 
Đáng chú ý, thu nhập khác trong kỳ PVS đạt 110,5 tỷ đồng, trong khi chi phí khác lên hơn 634 tỷ khiến PVS ghi nhận lỗ khác gần 524 tỷ, trong khi quý IV/2017 lãi hơn 259 tỷ đồng. 
Quý IV, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp PVS đạt được chỉ vỏn vẹn 3,2 tỷ đồng, giảm 99% so với cùng kỳ năm 2017 (gần 320 tỷ đồng). 
Lũy kế cả năm, PVS đạt doanh thu thuần 14.667 tỷ, giảm 13%; lợi nhuận sau thuế 549 tỷ đồng, giảm 47% so với thực hiện năm ngoái. Tuy vậy, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ vẫn tăng nhẹ lên 1.023 tỷ đồng.

BẢO VY

Chuyên mục: KINH DOANH
Từ khoá: doanh thu, lợi nhuận, PVS


Viết bình luận