PV Oil tạm hoãn quá trình chọn nhà đầu tư chiến lược

PV Oil tạm hoãn quá trình chọn nhà đầu tư chiến lược


Việc gia hạn thời gian chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược đã không được Chính phủ chấp thuận do đó, PV Oil dừng việc chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược.

Tổng công ty dầu Việt Nam (PV Oil mã OIL) đã thông báo về việc tạm hoãn quá trình lựa chọn nhà đầu tư chiến lược.

Theo PV Oil, song song với việc tổ chức đấu giá công khai cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) vào ngày 25/01/2018, PV Oil đã triển khai chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược theo phương án đã được Ban chỉ đạo Cổ phần hoá Tổng công ty Dầu Việt Nam (Ban chỉ đạo) thông qua.

PV Oil đã hoàn tất các bước sàng lọc hồ sơ đăng ký và tổ chức để các nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về năng lực thực hiện thẩm định doanh nghiệp. Sau khi thẩm định, có tổng cộng 4 nhà đầu tư gửi thư xác nhận sẽ tiếp tục tham gia các bước tiếp theo (đàm phán hợp đồng, đặt cọc và tham gia đấu giá), đồng thời gửi Phương án khả thi để hỗ trợ phát triển PV Oil sau cổ phần hóa. PV Oil đã báo cáo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ban chỉ đạo tình hình triển khai và kết quả thực hiện các bước của quá trình lựa chọn nhà đầu tư chiến lược.

Trên cơ sở yêu cầu thực tế và tính khả thi cao của quá trình lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, PV Oil đã báo cáo Tập đoàn đề nghị các cấp có thẩm quyền gia hạn thời gian thực hiện thêm 4 tháng và đã được các Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tư pháp và Bộ Tài Chính ủng hộ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận như thể hiện tại công văn số 5796/BTC-TCDN ngày 18/5/2018 của Bộ Tài chính.

Bên cạnh việc xin gia hạn thời gian chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nêu trên, PV Oil và đơn vị tư vấn cũng đã hoàn thiện dự thảo hợp đồng chào bán cổ phần (SHA), quy chế bán đấu giá cổ phần để báo cáo các cấp có thẩm quyền chấp thuận nhằm sẵn sàng triển khai ngay khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận gia hạn.

“Tuy nhiên, rất tiếc việc gia hạn thời gian chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược đã không được Chính phủ chấp thuận tại công văn số 5030/VPCP-ĐMDN ngày 30/5/2018”, PV Oil cho biết.

Do đó, PV Oil đã dừng việc chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, thông báo cho các nhà đầu tư và chuyển sang chuẩn bị các nội dung tổ chức ĐHĐCĐ lần đầu thành lập công ty cổ phần. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ lần đầu dự kiến trong tuần đầu tháng 8/2018.

PV Oil lên sàn UPCoM ngày 7/3 với giá tham chiếu là 20.200 đồng/cổ phiếu. Phiên IPO trước đó, PV Oil đã bán hết 206,8 triệu cổ phiếu với giá bình quân 20.196 đồng/cổ phiếu.

Theo kế hoạch, PV Oil sẽ bán khoảng 45% cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, giảm sở hữu Nhà nước xuống 35,1%. Tỷ lệ sở hữu của tất cả các nhà đầu tư nước ngoài tối đa là 49% vốn điều lệ.

NGUYỄN THẢO

bình luận

Chuyên mục: KINH DOANH


Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.
Bắt buộc điền thông tin*