PNJ: Năm 2017 lợi nhuận vượt 20,8% kế hoạch, ban lãnh đạo được thưởng bao nhiêu?

PNJ: Năm 2017 lợi nhuận vượt 20,8% kế hoạch, ban lãnh đạo được thưởng bao nhiêu?


Năm 2017, PNJ đạt 725,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, vượt kế hoạch hơn 20%. Với phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua hồi đầu năm, HĐQT và Ban điều hành của PNJ có thể được thưởng khoảng 25 tỷ đồng.

CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã PNJ) đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2017 hợp nhất. Theo đó, doanh thu trong quý IV và cả năm 2017 tăng trưởng trên 20%, chủ yếu tăng doanh thu trang sức bán lẻ đã giúp cho PNJ vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm 20%.
Cụ thể, quý IV doanh thu thuần đạt 3.247 tỷ đồng, tăng 22%; lợi nhuận gộp đạt 565,2 tỷ đồng, tăng 48,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế quý IV đạt 277,4 tỷ đồng, tăng 91,3%; lợi nhuận sau thuế đạt 221,8 tỷ đồng, tăng 134,2% so với quý IV/2016.
Lũy kế cả năm doanh thu thuần đạt 10.976 tỷ đồng, vượt 15% kế hoạch, tăng 28% so với năm 2016. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 908 tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch năm và tăng 54% so với năm 2016.
PNJ cho biết, trong năm 2017 PNJ đã khai trương mới 54 cửa hàng, nhờ thực hiện chiến lược mở rộng hệ thống bán lẻ doanh số của PNJ tăng trưởng cao. Tuy nhiên kèm với việc mở rộng hệ thống cửa hàng chi phí hoạt động tăng theo.
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của PNJ đã thông qua phương án nếu PNJ vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế, HĐQT và Ban điều hành sẽ được thưởng 20% phần vươt kế hoạch lợi nhuận sau thuế. Ước tính khoảng 25 tỷ đồng là phần thưởng dành cho HĐQT và Ban điều hành của PNJ đã đưa PNJ đạt 725,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2017.

Hồng Quân

bình luận

Chuyên mục: KINH DOANH


Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.
Bắt buộc điền thông tin*