Novaland lại chi 529 tỷ đồng thành lập 2 công ty con

Novaland lại chi 529 tỷ đồng thành lập 2 công ty con


Hai công ty con của Novaland sẽ là CTCP Đầu tư Hoa Linh Ngọc và Công ty TNHH Nova Asset Management.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã NVL) vừa công bố thông tin chi hơn 529 tỷ đồng để thành lập hai công ty con là CTCP Đầu tư Hoa Linh Ngọc và Công ty TNHH Nova Asset Management.
Đối với CTCP Đầu tư Hoa Linh Ngọc, Novaland góp 509 tỷ đồng vào Hoa Linh Ngọc, tương ứng tỷ lệ nắm giữ 99,8% vốn. Như vậy, vốn điều lệ của công ty con này khoảng 510 tỷ đồng.
Đối với Nova Asset Management, Novaland góp khoảng 19,998 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ nắm giữ 99,99% vốn. Vốn điều lệ của Nova Asset Management là 20 tỷ đồng.
Ngành nghề kinh doanh chính của Nova Asset Management là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
Hội đồng quản trị Novaland giao cho ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện các nội dung chủ trương trên.

Hoàng Anh

bình luận

Chuyên mục: KINH DOANH


Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.
Bắt buộc điền thông tin*