“Người nhà” Phó giám đốc ATB bị phạt 55 triệu đồng

“Người nhà” Phó giám đốc ATB bị phạt 55 triệu đồng


Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 41/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Thị Hà, người liên quan đến ông Lê Văn Hiếu, Phó Giám đốc Công ty cổ phần An Thịnh.

Cụ thể, phạt tiền 55 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm g Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP).
Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.
Từ ngày 02/11/2017 đến ngày 08/11/2017, Bà Lê Thị Hà, người liên quan đến ông Lê Văn Hiếu, Phó Giám đốc Công ty cổ phần An Thịnh (mã chứng khoán ATB) đã bán 500.000 cổ phiếu ATB nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch cho UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Bảo Ngọc

bình luận

Chuyên mục: KINH DOANH
Từ khoá: chứng khoán, vi phạm


Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.
Bắt buộc điền thông tin*