Mua bán cổ phiếu “chui”, 2 cá nhân bị phạt 70 triệu đồng


Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ký ban hành Quyết định số 76/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Đức Trung và ông Vũ Đình Hoàng.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 59/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vũ Đình Hoàng, cụ thể như sau:
Phạt tiền 35 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm e Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
 Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.
Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 25/10/2017, ông Vũ Đình Hoàng – người có liên quan của bà Vũ Ngọc Thúy – Thành viên Ban kiểm soát của CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (mã chứng khoán: PLP) đã thực hiện giao dịch bán 50.000 cổ phiếu PLP nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc dự kiến giao dịch.
Bên cạnh đó, ông hanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ký ban hành Quyết định số 76/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Đức Trung, với số tiền phạt 35 triệu đồng. 
Theo đó, ông Trung không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (ông Nguyễn Đức Trung là người có liên quan của ông Nguyễn Đức Bình – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị điện (mã chứng khoán: THI) đã không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh về việc dự kiến giao dịch trước khi thực hiện giao dịch mua 87.200 cổ phiếu THI từ ngày 15/6/2017 đến ngày 05/7/2017).

Bảo Ngọc