Licogi 16: Đăng ký mua vào lại 2 triệu cổ phiếu quỹ

Licogi 16: Đăng ký mua vào lại 2 triệu cổ phiếu quỹ


Thời gian dự kiến giao dịch từ ngày 14/09/2018 đến ngày 13/10/2018 theo phương thức khớp lệnh, nguồn thực hiện từ quỹ đầu tư và phát triển. Ước tính LCG có thể chi ra khoảng 20 tỷ đồng để mua vào cổ phiếu quỹ đã đăng ký.

CTCP Licogi 16 (mã LCG) vừa có công bố thông tin về việc mua lại cổ phiếu quỹ. Theo đó, LCG đăng ký mua vào 2.000.000 cổ phiếu LCG làm cổ phiếu quỹ, nâng lượng cổ phiếu quỹ của LCG lên 2.000.338 cổ phiếu.

Thời gian dự kiến giao dịch từ ngày 14/09/2018 đến ngày 13/10/2018, theo phương thức khớp lệnh, nguồn thực hiện từ quỹ đầu tư và phát triển. Giá đặt mua tối đa là giá tham chiếu + 50% biên độ giao động giá cổ phiếu * giá tham chiếu.
Trong mỗi giao dịch dịch, LCG chỉ đặt lệnh giao dịch với tổng khối lượng tối thiểu 3% và tối đa 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký.
LCG cho biết, mục đích mua lại cổ phiếu quỹ là để giảm cổ phiếu lưu hành, gia tăng giá trị cho cổ đông. Trước đó, tháng 6/2018, LCG đã đăng ký mua vào tối đa 2 triệu cổ phiếu quỹ.

 

Tại ngày 30/06/2018, quỹ đầu tư phát triển của LCG hơn 119 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 140 tỷ đồng. Ước tính LCG có thể chi ra khoảng 20 tỷ đồng để mua vào cổ phiếu quỹ đã đăng ký.
6 tháng đầu năm, LCG đạt hơn 57 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ, tăng hơn 26% do doanh thu hoạt động xây lắp tăng đến từ các dự án lớn như cao tốc Bắc GiangLạng Sơn, tuyến nước sạch Sông Đà, nhà máy nước Phú Ninh và lợi nhuận từ chuyển nhượng vốn tại CTCP BOO Phú Ninh.

HỒNG QUÂN

Chuyên mục: KINH DOANH