“Quan hệ giữa ngân hàng và các fintech giống như quan hệ giữa nhà mạng và các OTT”

“Quan hệ giữa ngân hàng và các fintech giống như quan hệ giữa nhà mạng và các OTT”

Chuyên mục: KHỞI NGHIỆP