FPT đạt hơn 1.400 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 6 tháng, tăng 13%

FPT đạt hơn 1.400 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 6 tháng, tăng 13%

Công ty cổ phần FPT cho biết, kết thúc nửa đầu năm 2017, tập đoàn ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 20.136 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2016. Kết quả này đạt 102% kế hoạch lũy kế 6 tháng. 

Lợi nhuận trước thuế của FPT cũng tăng 13% khi đạt 1.427 tỷ đồng, tương đương 102% kế hoạch lũy kế. Sau thuế, lợi nhuận đạt 1.211 tỷ đồng, tăng 12%.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 925 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.747 đồng sau 6 tháng, tăng 12%.

Hai lĩnh vực cốt lõi là công nghệ và viễn thông tiếp tục đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng lợi nhuận của tập đoàn này khi chiếm 75% tổng lợi nhuận. Sau 6 tháng, lợi nhuận trước thuế của hai khối này tăng lần lượt là 27% và 17% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng khối phân phối – bán lẻ đã hoàn thành 103% kế hoạch về doanh thu và 104% kế hoạch LNTT lũy kế 6 tháng. Trong đó, mảng bán lẻ tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động kinh doanh của 06 tháng đầu năm với mức tăng 31% về doanh thu và 44% về lợi nhuận trước thuế.

Thị trường nước ngoài của FPT cũng chứng kiến mức tăng trưởng mạnh 14% về doanh thu khi đạt 3.071 tỷ đồng và tăng 14% lợi nhuận trước thuế với 450 tỷ đồng.

Trường Văn

bình luận

Chuyên mục: KINH DOANH


Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.
Bắt buộc điền thông tin*