Doanh nghiệp 24h: Trung bình mỗi ngày trong quý I có 164 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn

Doanh nghiệp 24h: Trung bình mỗi ngày trong quý I có 164 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn


Lượng doanh nghiệp giải thể tăng cao nhất trong 10 năm có đáng ngại?

Cụ thể, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong quý I năm nay là 14.761 doanh nghiệp, cao hơn 20,8% so với năm trước và cao nhất trong mười năm trở lại đây.

Ngoài ra, có 8.404 doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo chương trình chuẩn hóa dữ liệu năm 2018, tương ứng 58,4% trong số 15.331 doanh nghiệp chờ hoàn thành thủ tục giải thể, 3.378 doanh nghiệp thông báo giải thể, chiếm 22%; và 3.549 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể, chiếm 23,2%. (Xem thêm)

Điều gì đang chờ các lãnh đạo mới của Vinaphone?

Mới đây mạng di động Vinaphone đã có tới 3 lãnh đạo mới được bổ nhiệm. Ngày 28/3/2019, ông Tô Dũng Thái được bổ nhiệm làm Chủ tịch Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) đồng thời làm Phó chủ tịch của VNPT trong 5 năm thay ông Lương Mạnh Hoàng nghỉ hưu theo chế độ.

Tới ngày 8/4, VNPT tiếp tục bổ nhiệm ông Nguyễn Nam Long giữ chức vụ Tổng giám đốc Vinaphone đồng thời bổ nhiệm ông Lương Hồng Khanh làm Phó tổng giám đốc của mạng di động này. (Xem thêm)

VinaCafé Biên Hòa sắp trả cổ tức 240% bằng tiền

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên diễn ra mới đây, CTCP VinaCafé Biên Hòa (mã VCF) đã thông qua kế hoạch trong năm 2019 với mục tiêu doanh thu thuần trong khoảng 3.500 – 3.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông của Công ty giao động trong khoảng 650 – 750 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, VinaCafé Biên Hòa ghi nhận gần 3.455 tỷ đồng doanh thu, tăng 3,44% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế thu về 637 tỷ đồng, tăng mạnh 72,5% so với năm trước. (Xem thêm)

Kế hoạch lãi giảm 23%, SDK chuẩn bị chia cổ tức 60% bằng tiền

Ngày 26/4 tới đây, CTCP Cơ khí luyện kim (mã SDK) sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 60% (01 cổ phiếu sẽ được nhận 6.000 đồng). Với tổng lượng chứng khoán đang lưu hành là 2,6 triệu cổ phiếu, SDK sẽ chi 15,6 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 23/5/2019. (Xem thêm)

THANH HÀ

Chuyên mục: KINH DOANH


Viết bình luận

<