Đầu tư Nam Long: Chủ tịch đã hoàn tất mua thêm 500.000 cổ phiếu nâng sở hữu lên 14,68%

Đầu tư Nam Long: Chủ tịch đã hoàn tất mua thêm 500.000 cổ phiếu nâng sở hữu lên 14,68%


Chủ tịch HĐQT của Đầu tư Nam Long, ông Nguyễn Xuân Quang đã mua vào 500.000 cổ phiếu NLG theo đúng số lượng đã đăng ký theo phương thức khớp lệnh từ ngày 06/06/2018 đến ngày 05/07/2018.

Ông Nguyễn Xuân Quang đã có báo cáo kết quả giao dịch mua vào cổ phiếu NLG gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và CTCP Đầu tư Nam Long (mã NLG).
Theo đó, trong 1 tháng qua, từ ngày 06/06/2018 đến ngày 05/07/2018, ông Nguyễn Xuân Quang đã mua vào 500.000 cổ phiếu NLG theo phương thức giao dịch khớp lệnh.
Trước đó, ông Nguyễn Xuân Quang đã đăng ký mua vào 500.000 cổ phiếu NLG. Với việc hoàn tất mua thêm 500.000 cổ phiếu NLG, lượng cổ phiếu NLG của ông Nguyễn Xuân Quang hiện là 27.695.178 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ nắm giữ 14,68%, so với trước đó là 14,41%.
Ước tính, ông Nguyễn Xuân Quang đã chi ra khoảng 15 tỷ đồng để mua thêm 500.000 cổ phiếu NLG trong giai đoạn nói trên.
Chốt phiên giao dịch hôm nay, ngày 06/07/2018, cổ phiếu NLG đóng cửa ở mức giá 28.500 đồng, sụt giảm 10,65% so với tháng trước.

HỒNG QUÂN

bình luận

Chuyên mục: KINH DOANH


Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.
Bắt buộc điền thông tin*