‘Đạo đức kinh doanh không phải là ngồi đó niệm Phật hay hứa suông’

‘Đạo đức kinh doanh không phải là ngồi đó niệm Phật hay hứa suông’

Hơn lúc nào hết, con người đang hoang mang về những thứ hàng hóa mình mua sắm, tiêu thụ hàng ngày.

Chuyên gia thương hiệu Võ Văn Quang/TheLeader

Chuyên mục: KINH DOANH


Viết bình luận

<