Bộ Giao thông chỉ đề xuất xoá 1 trạm BOT bất hợp lý

Bộ Giao thông chỉ đề xuất xoá 1 trạm BOT bất hợp lý


Báo cáo đề cập đến giải pháp xử lý bất cập về vị trí trạm thu phí BOT đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại Thông báo số 64/TB-VPCP ngày 4/5/2018.

Cụ thể, đối với 56 trạm đặt trong phạm vi dự án, khoảng giữa các trạm liền kề phù hợp, bộ cho rằng chỉ có bất cập về mức giá đối với các phương tiện quanh trạm. Bộ Giao thông Vận tải đã phối hợp với UBND các tỉnh có các giải pháp miễn, giảm giá cho các phương tiện quanh trạm và cơ bản đã giải quyết được các bất cập về giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

Đối với 17 trạm có những bất cập về vị trí đặt trạm cần có giải pháp xử lý, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đề xuất xoá bỏ vị trí bất hợp lý của 1 trạm.

Cụ thể, theo bộ này, có 3 trạm nằm ngoài phạm vi dự án (trạm Cầu Rác, Hà Tĩnh; trạm Tào Xuyên, Thanh Hoá; trạm Bắc Thăng Long – Nội Bài, Hà Nội). Các trạm này tận dụng lại các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ hoàn vốn ngân sách nhà nước chuyển sang thu giá hoàn vốn các dự án BOT (nếu đầu tư mới sẽ phát sinh thêm khoảng từ 30-50 tỷ đồng). Bộ cho rằng đối chiếu với quy định pháp luật tại thời điểm quyết định đầu tư, việc sử dụng các trạm này là phù hợp.

Có 06 trạm đặt trên tuyến chính hoàn vốn cho dự án đầu tư nâng cấp tuyến chính và xây dựng tuyến tránh. Hiện nay, 5 trong số 6 trạm đã giảm giá cho các phương tiện quanh trạm với phạm vi khoảng 10 km. Sau khi giảm giá quanh trạm, tình hình thu giá ổn định. Riêng trạm Cai Lậy, hiện đang tạm dừng thu.

“Trên cơ sở báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, quyết định phương án thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm Cai Lậy. Bộ đã tập trung nghiên cứu 2 phương án xử lý bất cập tại trạm Cai Lậy.

Một là giữ nguyên vị trí trạm như hiện nay, thực hiện giảm giá chung cho tất cả các phương tiện và mở rộng tối đa phạm vi giảm giá cho người dân quanh trạm. Hai là xây dựng thêm 11 trạm ở trên tuyến tránh, thu trên cả 2 trạm, phương tiện đi trên tuyến nào, doanh thu sẽ hoàn vốn cho tuyến đó”, báo cáo của bộ cho hay.

Ngoài ra, có 6 trạm thu trên cả tuyến quốc lộ và cao tốc khi đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc và cải tạo quốc lộ song hành thuộc 4 dự án. Trong đó, với Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thái Nguyên – Chợ Mới và nâng cấp cải tạo Quốc lộ 3, trước mắt Bộ Giao thông vận tải cho phép nhà đầu tư thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên tuyến cao tốc. Trên cơ sở số liệu doanh thu thực tế trong 3 tháng, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tính toán các phương án xử lý, thống nhất với UBND tỉnh Thái Nguyên để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đối với 3 dự án còn lại (Quốc lộ 6, cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn và cao tốc Hà Nội – Hải Phòng), theo tính toán, nếu bỏ trạm trên các tuyến quốc lộ, phương án tài chính các dự án sẽ không khả thi, nhà nước phải bố trí ngân sách để bù phần thiếu hụt lên đến khoảng 21.000 tỷ đồng. Trong điều kiện ngân sách nhà nước khó khăn như hiện nay, Bộ Giao thông vận tải kiến nghị tiếp tục thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại các trạm này. Đồng thời, đã có các chính sách miễn, giảm giá đối với người dân quanh trạm và ưu tiên giảm giá chung cho các phương tiện nếu phương án tài chính của các dự án còn khả thi.

Còn 2 trạm La Sơn – Tuý Loan và Nam Hải Vân thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ hoàn vốn cho Dự án hầm Đèo Cả, Bộ Giao thông Vận tải sẽ chỉ báo cáo Thủ tướng theo hướng không lập trạm La Sơn – Tuý Loan, nhà nước bố trí nguồn vốn để hỗ trợ nếu cần.

Với trạm Nam Hải Vân, bộ đã báo cáo Thủ tướng và đã có quyết định gộp trạm Nam Hải Vân thu chung với trạm Bắc Hải Vân để thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ hoàn vốn cho 2 dự án hầm Đèo Cả và Dự án hầm Phú Gia – Phước Tượng do cự ly quá gần. 

HOÀI PHƯƠNG

bình luận

Chuyên mục: KINH DOANH


Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.
Bắt buộc điền thông tin*