AMC: Liên tục mua bán chui, cổ đông lớn bị xử phạt 92,5 triệu đồng

AMC: Liên tục mua bán chui, cổ đông lớn bị xử phạt 92,5 triệu đồng


Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 734/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Xuân Nghĩa, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu. 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 734/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Xuân Nghĩa (CMND số 186519940 cấp ngày 22/09/2007; địa chỉ tại Số 9 – Ngõ 1, đường HerMan, phường Hưng Phú, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An), cụ thể như sau:
Phạt tiền 62,5 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 27 và Điểm b Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP).
Phạt tiền 30 triệu đồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 27 và Điểm b Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP. Tổng mức phạt là 92,5 triệu đồng.
Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:
Không báo cáo về sở hữu cho UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (SGDCK Hà Nội) sau khi mua 99.700 cổ phiếu AMC vào ngày 07/11/2016, nâng tổng số cổ phiếu nắm giữ từ 84.700 cổ phiếu lên 184.400 cổ phiếu AMC (tương ứng tỷ lệ tăng từ 2,97% lên 6,47% số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của AMC).
Ông Nghĩa đã không báo cáo về việc sở hữu từ 5% trở lên cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết và trở thành cổ đông lớn của AMC cho UBCKNN, SGDCK Hà Nội.
Không báo cáo cho UBCKNN, SGDCK Hà Nội khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.
Tại các ngày 11/11/2016, 15/11/2016 và 21/11/2016, ông Nghĩa đã giao dịch mua 110.500 cổ phiếu, bán 46.000 cổ phiếu và bán 50.300 cổ phiếu AMC làm thay đổi tỷ lệ sở hữu quá các ngưỡng 1% (10,347%; 8,733% và 6,968%) nhưng không báo cáo cho UBCKNN, SGDCK Hà Nội.

Minh Trang

bình luận

Chuyên mục: KINH DOANH
Từ khoá: chứng khoán, vi phạm


Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.
Bắt buộc điền thông tin*