ABT: Đột biến lợi nhuận 6 tháng đạt 41,6 tỷ đồng, hoàn thành hơn 86% kế hoạch năm

ABT: Đột biến lợi nhuận 6 tháng đạt 41,6 tỷ đồng, hoàn thành hơn 86% kế hoạch năm


Biên lợi nhuận gộp nhảy vọt từ mức 11% ở quý II/2017 lên 24,8% ở quý II/2018 đã giúp cho ABT có được lợi nhuận tăng trưởng đột biến trong quý II và 6 tháng đầu năm 2018.

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (mã ABT) đã công bố báo cáo tài chính quý II/2018. Theo đó, biên lợi nhuận gộp nhảy vọt từ mức 11% ở quý II/2017 lên 24,8% ở quý II/2018 là lý do chính giúp ABT gần chạm đích kế hoạch lợi nhuận cả năm chỉ trong 6 tháng đầu.
Quý II, doanh thu thuần đạt 106,5 tỷ đồng, tăng 29,4%; lợi nhuận gộp đạt 26,4 tỷ đồng, tăng 189,9%; lợi nhuận trước thuế đạt 31,4 tỷ đồng, tăng 4,7 lần so với quý II/2017.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 195,8 tỷ đồng, tăng 7,7%; lợi nhuận gộp đạt 43,1 tỷ đồng, tăng 116%; lợi nhuận trước thuế đạt 41,6 tỷ đồng, tăng 202% so với 6 tháng đầu 2017.
Phân bổ theo lĩnh vực, 6 tháng đầu năm lĩnh vực kinh doanh chính thủy sản đóng góp 27,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế; hoạt động tài chính đóng góp 12,3 tỷ đồng; phần còn lại thu nhập khác mang về 1,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.
Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, lãi hoạt động tài chính tăng mạnh nhờ có cổ tức, lợi nhuận được chia gần 12 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái ABT không có khoản này.
Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 38,4 tỷ đồng, trong đó quý II đạt 29,4 tỷ đồng. EPS theo ABT 6 tháng đầu năm đạt 3.449 đồng/cổ phiếu.
Năm 2018, ABT đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 48 tỷ đồng, với kết quả kinh doanh nói trên,6 tháng đầu năm ABT đạt 86,6% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

HỒNG QUÂN

Chuyên mục: KINH DOANH


Viết bình luận

<